גידול ירקות במכלי פתיל

עציץ פתיל על קצה המזלג:

בעל מאגר מים מובנה. כאשר הלחות בקרקע יורדת מתחת לרמה המיטבית (קיבולת שדה), המים עולים מהמאגר אל העציץ בעזרת כוח הנימיות/קאפילריות, בדומה לעליית מים או שמן בפתיל. בזכות המאגר אין איבוד של מים ומינרלים דרך חורי הניקוז.

מכיוון שהמים עולים מן המאגר שבתחתית העציץ, ולא יורדים מלמעלה, פחות מים מתאדים מפני השטח, ופחות עשבים שוטים נובטים.

#ירקותאורגניים #אקולוגינה #כמון #סדנה #wickingbed

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic